Domy w Stanowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” do dnia 12.10.2015 roku przyjmuje oferty na wykonawstwo osiedla 20 domków bliźniaczych o pow. uż. 100 m2. Rozpatrywane będą oferty wykonania w formie ryczałtowej ceny za 1 m2 pow. użytkowej.

Zarząd Spółdzielni

Biura Spółdzielni Mieszkaniowej ŻAK są czynne:

poniedziałek – 9.00 – 17.00
wtorek – piątek – 7.00 – 15.00

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – 10.00 – 16.00
wtorek – 10.00 – 14.00
œroda – dzieñ bez przyjęć interesantów
czwartek – 10.00 – 14.00
piątek – 10.00 – 13.00
sobota – dzieñ wolny od pracy