Zespół budynków mieszklanych jednorodzinnych w Stanowicach (między Oławą, a Wrocławiem)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” do dnia 12.10.2015 roku przyjmuje oferty na wykonawstwo osiedla 20 domków bliźniaczych o pow. uż. 100 m2. Rozpatrywane będą oferty wykonania w formie ryczałtowej ceny za 1 m2 pow. użytkowej.

Zarząd Spółdzielni

Planowane rozpoczęcie prac budowlanych 09.11.2015, możliwe przewłaszczenie gruntu na etapie budowania fundamentów (stan 0 lub stan surowy otwarty).