O nas

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” we Wrocławiu powstała z inicjatywy studentów Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej.
Zebranie założycielskie liczyło 14 osób i odbyło się 04-03-1988 roku. Statut zarejestrowany został 20-05-1988 roku pod sygn. S 644.

Spółdzielnia otrzymała kredyt na przygotowanie inwestycji, z którego zakupiła teren przy ul. Sieradzkiej. Niemalże równolegle Spółdzielnia zakupiła tereny pod budynki “plombowe” przy ul. Kościuszki 54a i 60a, ul. Traugutta 134, ul. Wapiennej 27a, ul. Hubskiej 107a i Kniaziewicza 21, 23, 25.

W następstwie zmian ustrojowych zmieniła się w mieście koncepcja zabudowy terenów przy ul. Sieradzkiej, stąd została dokonana zamiana terenu przy ul. Sieradzkiej na teren przy ul. Słowiańskiej róg Jedności Narodowej. W połowie 1997 roku Spółdzielnia przeprowadziła się z wynajmowanych dwóch pokoi przy ul. Mazowieckiej 17 do własnej siedziby przy ul. Kniaziewicza 21c.

Aktualnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach:

  • 436 mieszkań;
  • 48 lokali usługowych;
  • 102 garaży.

Zdecydowana większość mieszkań, lokali usługowych posiada status lokali własnościowych.