Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” zleci wykonanie podłoża betonowego w osłonie śmietnikowej w podwórzu przy ul. Słowiańskiej 37-39/Jedności Narodowej 122-120 (50-60 m2).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71/372-36-19.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 10-07-2021 roku.