Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności w S.M. „Żak” we Wrocławiu