Regulamin rozliczenia dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalenia odpłatności w S. M. „Żak”

Regulamin rozliczenia wody