Regulamin rozliczenia kosztów energii cieplnej i podgrzania ciepłej wody w S.M. „Żak”