Regulamin udostępniania informacji i odpisów dokumentów członkom S.M. „Żak” – załącznik nr 2

Regulamin udostępniania informacji i odpisów dokumentów – Zał nr 2