Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Żak” we Wrocławiu z dnia 21-06-2024 roku