Organa

Władze

Najwyższym organem władzy spółdzielczej jest “Walne Zgromadzenie Członków”, które odbywa się jeden raz w roku.

Codzienne zarządzanie Spółdzielnią prowadzi trzyosobowy Zarząd Spółdzielni w składzie:

  1. Prezes Spółdzielni – Maciej Ławrynowicz – 1 etat;
  2. Zastępca Prezesa – Małgorzata Tomala – 1 etat.

Rada Nadzorcza Spółdzielni składa się z następujących osób:

  1. Jerzy Michalewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej S.M. „Żak”;
  2. Czesław Ciaputa – Członek Rady Nadzorczej S.M. „Żak”;
  3. Włodzimierz Kosmala – Sekretarz Rady Nadzorczej S.M. „Żak”.