Organa

Władze

Najwyższym organem władzy spółdzielczej jest “Walne Zgromadzenie Członków”, które odbywa się jeden raz w roku.

Codzienne zarządzanie Spółdzielnią prowadzi trzyosobowy Zarząd Spółdzielni w składzie:

  1. Prezes Spółdzielni – Janusz Maik – 1 etat;
  2. Zastępca Prezesa – główna księgowa – Grażyna Falczyńska – 1 etat.

Rada Nadzorcza Spółdzielni składa się z następujących osób:

  1. Maciej Ławrynowicz;
  2. Marek Dragun;
  3. Tomasz Spychalski.