Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Żak” we Wrocławiu z dnia 12-06-2023 roku