Informacja RODO

INFORMACJA

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” we Wrocławiu, ul. Kniaziewicza 21c, 50-455 Wrocław;

  2. dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celów S.M. „Żak”, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze i statutu S.M. „Żak”;

  3. członek Spółdzielni, jak i osoba nie będąca członkiem ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię oraz do ich poprawiania;

  4. obowiązek podawania danych przez członków S.M. „Żak” oraz osoby nie będące członkami, które posiadają prawo odrębnej własności wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – prawo spółdzielcze oraz statutu S.M. „Żak”.