Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żak” informuje, że z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej powstaje z mocy prawa. Członkiem zostaje każdy, kto nabywa jedno z wymienionych w ustawie praw do lokalu (art. 32 w/w ustawy). Członkiem z mocy ustawy stają się także osoby, które dotąd nimi nie były, ale dysponują spółdzielczym prawem do lokalu (lokatorskim lub własnościowym).