Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej z Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Żak” we Wrocławiu z dnia 25-04-2022 r.