ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żak” informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 21c w dniu 12-06-2023 roku (poniedziałek) o godzinie 15.3o.

W załączeniu porządek obrad zebrania.